Services

Psigoterapie

Terapie kan ‘n proses van genesing wees, ‘n steun in tye van nood, maar ook ‘n proses van persoonlike groei. Die basis van psigoterapie is die professionele helpende verhouding tussen terapeut en klïent. Hierdie verhouding, ook na verwys as die ‘terapeutiese alliansie’, se kwaliteit is dikwels ‘n voorspeller van suksesvolle terapie. Terapie kan ‘n aktiewe samewerking tussen terapeut en klïent wees. Dit werk op sy beste in omstandighede wat oop, ontvanklik en nie krities is nie. Psigoterapie beteken dat ruimte geskep word waarin die klïent veilig genoeg voel om moeilike vrae aan te spreek of om onaangename ondervindings uit die verlede te verwerk.

My benadering is breedweg psigodinamies. Hierdie tipe psigoterapie fokus op die interne wêreld van die kliënt en glo dat huidige gedrag, houdings en oortuigings (en die probleme wat soms hiermee gepaard gaan) dikwels die resultaat is van vormende ondervindings in die verlede. Gevolglik is terapie daarop gemik om huidige ondervindings te begryp in die lig van ondervindings uit die verlede. Psigodinamiese terapie mik dan ook na insig in die redes vir probleme, aangesien insig die moontlikheid vir verandering bied.

Ek werk graag met individue wat die kwaliteit van hul verhoudings wil verbeter. Ongelukkig is huweliksterapie redelik gespesialiseerd en ek bied nie hierdie diens aan nie.

In die praktyk duur sessies gewoonlik 60 minute, en vind meestal eenkeer per week plaas. Terapie begin dikwels met ‘n aanvanklike fase waar kliënt en terapeut die probleem bespreek, en hoe hulle die beskikbare tyd ten beste kan benut. Die terapeut kan dan ook agtergrondinligting oor die kliënt verkry. Die terapeutiese fase volg en dit is waar terapeut en kliënt saamwerk na ‘n ooreengekome doelwit. Psigoterapie kan soms ook ‘n oop proses wees waneer doelwitte moeilik is om te definieer.

Sien assebilef die ‘Vrae’ blad om meer inligting oor die proses van psigoterapie te kry.