Omtrent my

Opleiding

Ek het my BA-graad deeltyds deur UNISA voltooi en ‘n Honneursgraad in Sielkunde by UCT verwerf. Ek het ook ‘n Meestersgraad in Kliniese Sielkunde by UKZN, Pietermaritzburg behaal. In 2008 het ek my internskap by die Fort Napier Psigiatriese Kompleks in Pietermaritzburg voltooi. My internskap het plasings by verskeie klinieke en by die Town Hill Psigiatriese Hospitaal ingesluit. Tydens my jaar van gemeenskapsdiens was ek in beheer van die sielkunde kliniek by die Northdale Hospitaal in Pietermaritzburg.

Ondervinding

Ek het ondervinding met trauma, depressie, angstigheid, verlies, stres, aanpassingsprobleme, verhoudingsprobleme en persoonlike groei. Ek het ‘n belangstelling in trauma en het voorheen gewerk by ‘n trauma-sentrum in Woodstock (The Trauma Centre for Survivors of Violence and Torture).

Terapeutiese Styl

My benadering is gegrond op die belangrikheid van ‘n veilige omgewing vir terapie. ’n Veilige terapeutiese ruimte benodig ‘n oop, meelewende en nie-veroordelende houding. Vir my is die ‘terapeutiese alliansie’ tussen terapeut en kliënt baie belangrik.

My benadering is breedweg Psigodinamies. Om meer spesifiek te wees, ek het ‘n baie sterk belangstelling in Relational Psychoanalysis en Attachment Theory. Ek werk ook met Kognitiewe Gedragsterapie en Mindfulness waar van toepassing.

Omtrent Fontana Gesondheidsentrum

Fontana Gesondheidsentrum bied ook die volgende dienste:

  • Spraakterapeute
  • Dieetkundiges
  • Fisioterapeute
  • Maatskaplik Werker
  • Pathcare